سنگ گرانیت مروارید مشهد

معدن سنگ گرانیت مروارید مشهد از نظر موقعیت مکانی در اطراف شهر مشهد قرار گرفته و معمولا اکثر فراوری سنگ گرانیت مروارید مشهد در همان کارخانه های اطراف مشهد صورت میگیرد. از نظر استحکام سنگ گرانیت مروارید مشهد بسیار ضعیف تر از انواع  دیگر گرانیتهای موجود در ایران میباشد ولی با توجه به قیمت ارزان سنگ گرانیت مروارید مشهد مثرف فوق العاده ای دارد.

سنگ گرانیت مروارید مشهد از نظر سورت بندی دارای ۲ سورت میباشد. که یکی سنگ گرانیت مروارید مشهد شاهل های مشکی که از نوع درجه ۱ سنگ گرانیت مروارید مشهد محسوب میشود و یکی هم سنگ گرانیت مروارید مشهد که دارای شال های مشکی بر روی سنگ که از نوع درجه ۲ محسوب میشود مصارف سنگ گرانیت مروارید مشهد اکثرا بصورت سایز ۴۰در۴۰ و ۴۰ طولی در نما مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین سنگ گرانیت مشهد اگر بر روی نما نصب‌گردد حتما بایستی اسکوپ گردد. سنگ گرانیت مشهد به صورت پله میز مورد استفاده قرار میگیرد. علت اصلی ارزان بودن سنگ گرانیت مشهد راحتی فرآوری کوپ سنگ بهلت نرمی سنگ میباشد. که هزینه تولید سنگ گرانیت مروارید مشهد را بسیار پایین آورده است. در آخر صنایع سنگ روزبه با توجه به تقاضای بازار ایران برای سنگ مروارید مشهد فارغ از مسائل مادی تولید و عرضه  این سنگ را در دستور کار خود قرار داده است