• سنگ گرانیت الموت

  • سنگ گرانیت الموت دارای زمینه رنگی مشکی و دانه های برفی سفید می باشد.
  • قیمت سنگ گرانیت الموت بستگی به سایز و نوع برش متفاوت میباشد قیمت سنگ الموت بصورت 40 طولی سوپر حدود 65 هزار تومان میباشد.
  • از گرانیت الموت فلیم شده ( آتشی شده) به دلیل مقاومت در برابر سایش و همچنین ضد لغزش بودن در معابر عمومی و پر تردد مورد استفاده قرار می گیرد.