سنگ تراورتن قرمز آذرشهر

معدن سنگ تراورتن قرمز آذرشهر‌ همانطور که از نامش پیداست در شهر آذرشهر یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی که در فاصله تقریبا ۵۰ کیلومتری شهر تبریز قرار دارد قرار گرفته است. سنگ تراورتن قرمز آذرشهر به جهت رنگی که دارد بصورت ترکیبی در نما و محوطه ها و در جاهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سنگ تراورتن آذرشهر بصورت موجدار و بی موج فرآوری میشود.

با توجه به اینکه سنگ تراروتن قرمز آذرشهر جز سنگهای تزئینی محسوب میشود آنرا به صورت اسلب تراورتن قرمز آذرشهر نیز فرآوری میکنند. کم رنگ و پر‌رنگ بودن قرمزی آن حائز اهمیت میباشد.بر این اساس سنگ تراورتن قرمز آذرشهر بر اساس پر رنگ بودن و کم رنگ بودن، سورت بندی میکنند. سنگ تراورتن آذرشهر را میتوان بعلت پر بودن جنس آن بصورت سایز شده و ترکیبی با سایر مرمریتها در کف سالنهای مختلف‌مورد استفاده قرار داد.  از دستگاه برش دروازه ای  با توجه به سفارشهای مختلف پیمانکاران جهت سایزهای مختلف استفاده میکنند. در همین راستا صنایع سنگ روزبه در جهت تکمیل محصولات خود سنگ تراورتن آذرشهر را نیز به محصولات اضافه و به بازار ارائه مینماید

قیمت سنگ تراورتن قرمز آذرشهر
ابعادتومان
40 طولی 
40*40 
60*60 
80*80 
 اسلب 
 تلفن09121444200