سنگ تراورتن دره بخاری

سنگ تراوتن دره بخاری دارای زمینه ای کرم روشن میباشد و معدن سنگ تراورتن دره بخاری در ۱۵ کیلومتری شهر محلات قرار دارد که مسافت این معدن از نظر هوایی با معدن سنگ تراورتن حاجی آباد تقریبا ۲ کیلومتر میباشد. سنگ تراورتن دره بخاری بصورت موجدار و بی موج تولید و عرضه میگردد.

سنگ تراورتن دره بخاری موجدار دارای سورت های مختلعی از قبیل موج پیچ و موج کج و... میباشد. که عموما موج های سنگ تراورتن دره بخاری عرض سنگ را در مقاطعی قطع میکنند.. سنگ تراورتن دره بخاری دارای سورت های متنوعی میباشد که تین سورت بندی با توجخ به روشن بودن و طیف رنگ و همچنین تشابه موج های آن انجام میشود. قیمت سنگ تراورتن دره بخاری بسته به روشن بودن و سورت بندی آن از ۳۵ هزار تومان تا ۷۰ هزار  تومان متغیر میباشد. سنگ تراورتن دره بخاری معمولا بصورت ۴۰ طولی تولید و عرضه میشود. سنگ تراوتن دره بخاری جهت تستفاده در نماهای رومی بسیار مناسب میباشد. بعلت ساختار متراکم سنگ تراورتن دره بخاری ساب پذیری این سنگ بالا میباشد که پس از اجرا نمای خاصی به ساختمان میدهد

قیمت سنگ تراورتن دره بخاری
ابعادتومان
40 طولی 
40*40 
60*60 
80*80 
 اسلب 
 تلفن09121444200