سنگ اسلب

فرآوری سنگ خام با 2 روش انجام میگیرد که یکی با دستگاه اره ای میباشد که خروجی آن تولید سنگ اسلب بوده و دیگری دستگاه قله ای بوده که خروجی آن سنگ تایل میباشد. معمولا سنگ های خامی که زیر دستگاه اره ای قرار میگیرد کوپ های سالم و قواره و اصطلاحا تک کوپ می باشند.

معمولا جهت تولید سنگ اسلب سنگ های مرغوب جهت بریدن انتخاب میشوند. در حال حاضر صاردات سنگ اغلب بصورت اسلب انجام میشو. قیمت سنگ اسلب نسبت به سنگ تایل بالاتر بوده و علت آن استفاده از کوپ های گرانتر و همچنین هزینه فرآوری بیشتر میباشد. در سالهای اخیر فرآوری سنگ سنگ بصورت سنگ اسلب خیلی بیشتر شده است که این امر دست مهندسین معمار و طراحان مترم را در طراحی بازتر گذاشته است. اصولا جلوه سنگ در ابعاد بزرگتر سنگ ساتمانی بیشتر نمایان میباشد که یکی از دلایل تولید سنگ اسلب این قضیه میباشد. با دستکاه اره بر می توان سنگ اسلب در ضخامت های متلف تولید کرد. ضخامتهای معمول سنگ اسلب 1.8 سانت و 3.5 سانتیمتر میباشد که سنگ اسلب به ضخامت 3.5 سانتیمتر جهت صفحه کابینت و صفحه سنگ روشویی و... مورد استفاده قرار میگیرد. درهنگام تولید سنگ اسلب بایستی از توری های 3*3و یا 4*4 جهت چسباندن در پشت سنگ اسلب استفاده کند تا مقاومت سنگ اسلب در قسمت هایی که رگه وجود دارد افزایش یابد. ابعاد معمول سنگ اسلب 2 متر در 3 متر میباشد.