سنگ اسلب تراورتن

سنگ اسلب تراورتن نسبت به سنگ اسلب مرمریت مصرف کمتری دارد و علت آن اجرای فوق العاده سخت و مهار آن در نما میباشد معمولا سنگ اسلب تراورتن را بصورت بوک مچ برش داده و ساب میزنند که این موضوع باعث زیباتر شدن کار میگردد . سنگ اسلب تراورتن قیمت بالاتری نسبت به سنگ تراورتن تایل دارد و علت آن هزینه بالای فرآوری سنگ اسلب تراورتن میباشد. سنگ اسلب تراورتن نسبت به سفارش مشتری و ابعاد درخواستی برش داده میشود.