در صورتی که همکار هستید میتوانید با کلیک بر روی لینک زیر سنگ خود را بصورت رایگان آگهی کنید.

همکار نیستم همکار هستم و میخوام سنگ بفروشم