سنگ های ساختمانی قبل از ارائه به مشتری در سنگبری ها به روش ها  و دستگاه های مختلف و باکیفیت های متفاوت پرداخت می شوند. این پرداخت ممکن است سطح سنگ را به صورت چرمی ، سابیده (پولیش شده) ، بوش همر و... باشد.

اغلب سنگهای ساختمانی به صورت ساب خورده به مشتری ارائه می گردد.